Bubbles
Forside
Bestyrelse
Drift Status
Vedtægter
Regulativ
Takstblad
Regnskab
Kontakt
Vandprøver
Vandmålere
Kort

Analyse

Download prøve fra:Ledningsnet
Download prøve fra: Ledningsnet Begrænset
Ledningsnet Begrænset
Download prøve fra:Taphane
Download prøve fra:Vandværk
Download prøve fra: Boringskontrol
beskrivelse: Hvad betyder det...


Du skal benytte Adobe Reader for kunne læse dette dokument. Har du ikke dette program installeret kan du hente det fra følgende link:Vandets hårdheds grad: 8-12 (middel hård)

Jerlevvandværk.dk - jerlevvand@gmail.com - CVR nr 44869268 - Reg: 6855 Konto: 0000168154