Bubbles
Forside
Bestyrelse
Drift Status
Vedtægter
Regulativ
Takstblad
Regnskab
Kontakt
Vandprøver
Vandmålere
Kort

Bestyrelse

Herunder finder du adresser samt kontakt oplysninger på bestyrelses medlemmerne i vandværket. Har du nogen spørgsmål, gode ideer eller vil du gerne stille din hjælp til rådighed så henvend dig til bestyrelsen:

Formand:Benny Jensen
Hesteskoen 3
7100, Jerlev
75865713 / @
linie
Kasserer:David Holm Rasmussen
Grønvænget 7
7100, Jerlev
31794611 / @
linie
Best. medlem:Jan Møller Pedersen
Horskærvænget 6
7100, Jerlev
25389906
linie
Best. medlem:Lars E. Huber
Smedevej 10
7100, Jerlev
75865661
linie
Best. medlem:Poul Christiansen
Jerlevgårdvej 44
7100, Jerlev
25626577


Vandets hårdheds grad: 8-12 (middel hård)

Jerlevvandværk.dk - jerlevvand@gmail.com - CVR nr 44869268 - Reg: 6855 Konto: 0000168154