Bubbles
Forside
Bestyrelse
Drift Status
Vedtægter
Regulativ
Takstblad
Regnskab
Kontakt
Vandprøver
Vandmålere
Kort
Klik på kortet for at downloade det ønskede kort:
Kort H7002Kort H7003Kort H7004Kort H7004Kort  G7901Kort G7901Kort G79011Kort G79013Kort G7902Kort G7902Kort G6991Kort G7903Kort G7903Kort G7904Kort G7904Kort G6993Kort G7801 Oversigts kort

Du skal benytte Adobe Reader for kunne læse disse dokumenter. Har du ikke dette program installeret kan du hente det fra følgende link:


Vandets hårdheds grad: 8-12 (middel hård)

Jerlevvandværk.dk - jerlevvand@gmail.com - CVR nr 44869268 - Reg: 6855 Konto: 0000168154