Bubbles
Forside
Bestyrelse
Drift Status
Vedtægter
Regulativ
Takstblad
Regnskab
Kontakt
Vandprøver
Vandmålere
Kort

Regnskab

Download Regnskab 2017 for Jerlev Vandværk.Du skal benytte Adobe Reader for kunne læse dette dokument. Har du ikke dette program installeret kan du hente det fra følgende link:


Vandets hårdheds grad: 8-12 (middel hård)

Jerlevvandværk.dk - jerlevvand@gmail.com - CVR nr 44869268 - Reg: 6855 Konto: 0000168154